КОМЕЛЕКТ бродиращи машини и технологии
Серия ABSC ABSC 0409/0609/0412/0612   
Разнообразие от възможности,
за реализиране на Вашето
креативно въображение
Универсално приложение

Съчетанието от ръкавен тип грайферен
механизъм и подвижен плот, позволява
лесно бродиране както на стандартни
детайли, така и на готови облекла и шапки.

Иновационни технологии
          в основните системи

Модерна система на притискащо краче,
съчетаваща нисък шум на работа с
възможност за три степени на натиск
според вида на материала

Динамично управление на грайферното
задвижване за стабилна работа
при високи скорости

Бродираща машина от серия ABSC
Висока скорост 1200 об/мин

Работа на скорости, значително по-високи
в сравнение с известните бродировъчни автомати,
което повишава производителността на машините
многократно

Серия бродиращи машини Брой глави Брой игли Интервал между главите Работно поле Автоматично отрязване на конците Контрол на горен конец Контрол на долен конец Скорост Леки, средни и тежки материи
*    *    * 4,6 9,12 400 400 x 450 * * * 1200 *     *     *
Възможности Технологии Параметри Комплектност Опции
Възможности ABSC 0409/0609/0412/0612
 

Възможности Ръкавен тип грайферен механизъм

Бродирането на готови облекла, както и на тесни цилиндрични участъци като ръкави, чорапи и други е възможно при тази конструкция на машината. Подвижният плот се смъква и се открива пространство необходимо за бродиране на такъв род облекла и детайли със затворен контур.

Ръкавен тип грайфер

Възможности Бродиране на готови шапки

Ротационно устройство (опция ), монтирано допълнително, дава възможност за залагане и бродерия на готови шапки.
Закрепването и свалянето на устройството се извършва лесно от оператора, без изисквания за специални умения и инструменти.

Допълнително устройство за бродитане на готови шапки

Възможности Информационен носител

USB флаш драйв за зареждане на бродерии в паметта.
Разпознават се формати на дизайни за различни системи бродировъчни автомати .

Възможности Главен пулт

Компютърно подобен дизайн, LCD дисплей и LED индикация за по-добра видимост.
Отделни менюта за задаване на параметри, активирани с един бутон.

Възможности Редактиране на модела

Мащабиране - увеличаване и намаляване на размера със стъпка от 1%
Ротация от 0 до 360 през 1 градус
Огледално обръщане по ос X и/или Y
Наклон на модела на произволен ъгъл

Възможности Редактиране на команди

Поставяне на Stop команди преди или след преходи.
Настройване на командите за рязане на конците според дължината на преходите.
Преобразуване на команди за смяна на игли в Stop команди и обратно

Възможности Редактиране на преходи

Преобразуване на преходи до определена дължина в бодове.
Възможност за изпълнение на бродерии с бодове, по-дълги от 12.7 mm, кодирани в модела като преходи.
Бодове с дължина до 48 mm могат да бъдат изпълнявани по този начин

Възможности  Композиране на надписи и мотиви

Иновационна технология на Комелект 

Отделни букви или мотиви могат да бъдат групирани за общо изпълнение. Така се получават надписи или други композиции.

Възможности  Автоматична смяна на иглите

Смяната на иглите (цветовете) се извършва автоматично, според зададените команди в програмата на модела

Възможности Конфигуриране на иглите

Машината поддържа две системи:
- абсолютна - според зададения параметър
- релативна - според поредност на команда

Възможности  Различна скорост за всяка игла

Скоростта може да се задава за всяка игла поотделно според вида на материала и конците с които се работи

Възможности Избор на натиск на притискащо краче

Иновационна технология на Комелект 

Три степени на натиск могат да се задават от пулта за управление - лек, нормален и силен съответно за леки, средни и тежки материали.
Използването на силен натиск прави възможно бродирането на тежки материали като кожа, многопластови детайли и други.
Превключването от един вид материал към друг е лесно и бързо с натискане на един бутон.

Възможности Електронно управление на грайфера

Иновационна технология на Комелект 

Ъгловата настройка на грайфера може да се променя от пулта за управление, като се задава оптималният ъгъл според вида на материала и конците.
Динамично изпреварване на грайфера може да бъде зададено от пулта, според режима и скоростта на работа.
Постига се оптимално хващане на бримката от грайфера, позволяващо стабилна работа при високи скорости от 1200 - 1300 об./min

Възможности Лесна настройка на грайфера

Иновационна технология на Комелект 

Аксиалната хлабина до иглата се регулира чрез вграден ексцентрик.
Ъгловата центровка се получава автоматично

Възможности Контрол на работното поле

Иновационна технология на Комелект 

Потребителят може да въведе граници на работно поле за всеки вид гергеф или рамка. Използването на тази функция предотвратява повреди на части от машината вследствие на удар на иглата върху гергефа или рамката

начало

Възможности Памет

Вградена енерго-независима памет за съхранение на бродерии до 1 000 000 бода. Информацията се запазва и след спиране захранването на машината.

Възможности Локални пултове на всяка глава

Иновационна технология на Комелект 

Най-често използваните функции могат да се активират от всяка глава, за удобство и пестене на време.

Възможности Стъпки напред/назад

Движение на рамката стъпка по стъпка и проиграване на програмата без бодове

Възможности Връщане в начална точка

Рамката може да се върне автоматично или ръчно в началната точка на модела, дори и ако крайната точка не съвпада с началната

Възможности  Автоматично повторение

Определен модел може да се повтаря автоматично до 99 пъти. Тази настройка се запомня за продължително изпълнение

Възможности  Стартиране от определен бод/команда

Изпълнението на модела може да започне от зададен номер на бод или команда

Възможности Отместване / връщане

Отместване за извършване на манипулации при изработка на апликации, автоматично връщане в изходна позиция за продължение на бродерията

Възможности Ориентиране по направление

Иновационна технология на Комелект 

Бродерията може да бъде ориентирана по направление на две точки, зададени от пулта

Възможности Анти-деформационна корекция

Иновационна технология на Комелект 

Широчината на зиг-заг (Satin) бод може да се увеличава или намалява, за да се избегне деформирането на материала. Корекцията не променя размера на бродерията.

Възможности  Автоматично отрязване на конците

Отрязването и захващането на конците се извършва автоматично при команди за смяна на иглите или преходи.

Иновационна технология на Комелект 

Селективно отрязване на горен, долен или и двата конеца. Възможност за отрязване на конците само на определена глава.

Възможности  Дължина на края на отрязания конец

Иновационна технология на Комелект 

Краят на отрязания конец може да бъде с дължина, зададена за всяка игла поотделно в 9 степени. Така се компенсират различно стегнатите конци за всяка игла, при което се избягва издяване при зашиване или дълъг край на конеца, стърчащ над бродерията.

Възможности Контрол на конците

Контактен датчик за горния конец Ротационен датчик за следене консумацията на горен конец, отчитащ индиректно и състоянието на долния конец

Възможности  Директен контрол на долния конец

Иновационна технология на Комелект 

Оптичен датчик, вграден в грайферния механизъм следи директно състоянието на долния конец. В резултат се гарантира незабавно спиране на машината при свършване на долния конец, независимо от вида на материала и бродерията.

Възможности  Стабилна работа при висока скорост

Иновационна технология на Комелект 

Специален дизайн на механизмите на главата гарантира стабилна работа при високи обороти, без късане и нараняване на конеца.

Възможности  Следене на захранването

При спадане на захранващото напрежение под определена стойност, се изключват всички механични системи и състоянието на машината се запазва в енерго-независима памет. Избягват се повреди в машината и загуба на информация в паметта.

Технологии ABSC 0409/0609/0412/0612
Специална система на притискащо краче

Технологии Специална система на притискащо краче

                      Иновационна технология на Комелект 

Задвижване чрез стъпкови двигатели със серво-управлениe
Нисък шум на работа, дори и на най-високи обороти
Три степени на натиск, избирани от пулта за управление

Материи Натиск Предимства
Леки материи - леки лек    Без деформации при финни материи
Средни материи - средни нормален    Качество при стандартни материали
Тежки материи - тежки силен    Стабилност за кожа и тежки материи
Грайфер със серво-мотор Електронен грайфер

Технологии  Електронно управление на грайфера

                Иновационна технология на Комелект

Директно задвижване на грайфера със серво-мотор позволява управление на ъгловото положение според вида на конците, материалите и скоростта на работа.
От пулта за управление могат да се задават параметри на статична (независима от скоростта ) ъглова центровка, както и на динамично ъглово предварение, зависещо от скоростта.
По този начин се постига оптимален ъгъл за различни материали при ниски и високи обороти.

Статична ъглова центровка (в градуси)
Статична ъглова центровка  

Динамично предварение според скоростта
Динамично предварение

Лесна центровка на грайфера

Технологии Лесна механична настройка на грайфера

Настройката е максимално опростена, не е необходимо да се разхлабват крепежните винтове на грайфера.
Вграден ексцентрик се използва за регулиране на аксиалната хлабина до иглата.
Ъгловата центровка се получава автоматично, според зададената от пулта стойност.

X-Y серво задвижване

Технологии X - Y серво задвижване

Използването на високо моментен серво двигател води до избягване на вибрации при задвижването на позициониращите системи по X и Y ос.
Подобрява се качеството на бродерията в следствие на точното позициониране и стабилното положение на материала в момента на забиване на иглата.

Локален пулт

Технологии Локални пултове на всяка глава

Най-често използваните функции на машината, както и операции, свързани с определена глава, могат да се активират от пулта.
Старт и стоп бутони на всяка глава.
Възможност за отрязване на горен, долен или и двата конеца само за определена глава.
Автоматично запомняне мястото на спиране и изключване на
всички глави, без тази, от която е активирано връщане на стъпки назад.
Подробна индикация за състоянието на конците и системите на главата.

Оптичен датчик за долен конец

Технологии Оптичен датчик за директно следене на долния конец

Вграден в грайферния механизъм оптичен датчик следи състоянието на долния конец. Използваният метод гарантира незабавно спиране на машината при свършване или скъсване на долния конец.

Шлаухи, ребра и керамични водачи

Технологии Водене и предпазване на конците

Керамични водачи спомагат за по-гладко плъзгане на конците. Шлаухи предпазват конците от заплитане един в друг при движението на иглената касета. Разделителни ребра в предния капак подсигуряват работата на опъвачите, без да се засягат съседните конци, предотвратява се издяване на неработещите игли.

     
начало
Параметри ABSC 0409/0609/0412/0612
Модел Глави Игли Интер-
вал
Работно поле Поле
за шапки
Габарити
X x Y [mm] Ш x Д x В [mm]
ABSC 0409-400K 4 9 400 400 x 450 360 x 85 2520 x 1270 x 1740
ABSC 0412-400K 4 12 400 400 x 450 360 x 85 2520 x 1270 x 1740
ABSC 0609-400K 6 9 400 400 x 450 360 x 85 3320 x 1370 x 1740
ABSC 0612-400K 6 12 400 400 x 450 360 x 85 3320 x 1370 x 1740
Максимална скорост 1200 бода / мин
Степени на скоростта - авт. / ръчн 256 / 33
Дължина на бода 0.1 - 12.7 mm (48 mm в Jump кодиране )
Програмен носител USB флаш памет
Максимален брой програми 999
Оперативна памет 512 KB ( 260 000 бода )
Допълн. обем оперативна памет 260 000 - 1000 000 бода ( опция )
Основни програмни параметри
 • коефициент на мащабиране
 • наклон
 • ротация
 • огледално изображение
 • автоматично повторение
 • ориентиране на бродерията
 • деформационна корекция
 
 • 0,1 - 9,99 по X и / или Y
 • 0 - 45° по X и / или Y
 • 0 - 360° през 1°
 • по X и / или по Y
 • 0 - 99 пъти
 • +/- 45 по X или Y
 • 0,1 - 2,55 по X и / или Y
Блокови функции
 • програми в група
 • интервал между мотивите
 
 • 180
 • 0 - 99 мм (по X, Y )
Датчици за контрол на конеца контактни, ротационни и оптични
Система на притискащо краче
 • ход
 • натиск
електромеханична с директно задвижване
 • работен - 8 до 16 mm, стационарен - 26 mm
 • 3 степени - лек, нормален, силен
Система игли DB x K5
Грайфер HSH - 7.94 ATR (MTQTS) Hirose Hooks
Задвижване AC мотор x 1, серво мотор x 2
Ел. захранване 220 V монофазно, 50 Hz
Максимална консумирана мощност 450 VA ( 4 глави ), 700 VA ( 6 глави )
Тегло 790 kg ( 4 глави ), 950 kg ( 6 глави )
начало
Комплектност ABSC 0409/0609/0412/0612

Комплектност Гергефи

Набор от различни по форма и размери гергефи, покриващ работното поле на машината. Допълнителни гергефи - опция

Гергефи - кръгли и елипси

Комплектност Устройство за навиване на долен конец

Автономно изпълнение, позволяващо навиване на калерчета без спиране на машината.

Гергефи - кръгли и елипси

Комплектност Комплект инструменти, принадлежности и придружаваща документация

Включва необходимите за обслужването на машината инструменти и принадлежности. Инструкция за експлоатация и обслужване, съдържаща подробна информация за различните режими на работа с машината, въвеждане на параметри, индикация за състоянието, настойки и други.

Гергефи - кръгли и елипси
начало
Опции ABSC 0409/0609/0412/0612
Устройство за бродиране на готови шапки

Опции  Устройство за бродиране на готови шапки

Тази опция, позволяваща бродиране на готови шапки, прави машините от серия ABC наистина универсални. Широкото работно поле 360 х 80 mm дава възможност за бродиране по челото и периферията. Подобрената система за залагане и изпъване на шапките улеснява работата на оператора. Опростеното закрепване на ротационното устройство намалява времето за преконфигурация при смяна на производството.

Устройство за пришиване на пайети

Опции  Устройство за пришиване на пайети

Допълнение към многоиглените бродиращи машини, което дава възможност за пришиване на различни по форма и големина пайети. Няма ограничение при разполагането на пайетите - те могат да се нареждат по крива линия, или с тях да бъде запълнена произволна област.
Устройството за пришиване на пайети разширява възможностите на вашата бродираща машина и прави дизайна по оригинален и в тон с най-новите модни тенденции.
Бродерия с пайети

Установка за зареждане на гергефи

Опции  Устройство за зареждане на гергефи

Устройството спомага за лесно постигане на точно позициониране и повторяемост при залагане на материала. Това е от особена важност при работа на машини с повече от една глави.

Софтуер за проектиране на бродерии

Опции  Софтуер за проектиране на бродерии

С предлагането на системата за проектиране на бродерии CEDS - V3.2/ 2G / WIN , Комелект дава възможност на потребителя сам да създава своите бродерии. Разработена с отчитане на най-новите тенденции в тази област, CEDS е мощно средство за разработка и редактиране на дизайни, съчетаващо интуитивен потребителски интерфейс с висока ефективност и производителност.

CD каталог с бродерии

Опции  Каталог с бродерии на CD

Каталогът съдържа повече от 15 000 дизайна, подбрани от библиотеката на Комелект. С наличния софтуер за визуализация DesignView е възможно бързо прелистване, изготвяне на списък за поръчка, подробно разглеждане на дизайна и разпечатване на технологична карта.

начало